TÁBOR 2022

Běluň I. 2022 a "Cesta kolem světa za 14 dní"

Zase po roce se táborníci sešli uprostřed lesů v údolí říčky Běluňky, tentokrát s úkolem procestovat svět. Milionář Oskar Lenz, se rozhodl založit ZOO, proto vyráží na expedici a jako pomocníky si bere šest družin dětí. Cestujeme po celém světě a získáváme exotická zvířata pro vlastní ZOO. Cestou nás provází typické postavy (vedoucí v kostýmech), kteří nás seznamují se zajímavostmi dané země, přírodou, jídlem i hudbou. Setkáváme se s polkou, ale i tradičním maorským tancem Haka Naši kuchaři se pustili i do některých jídel, která jsou typická pro zemi, ve které jsme se zrovna nacházeli. Pomohli i ochotné maminky - děkujeme. Seznámili jsme se i s morseovkou, buzolou či zdravovědou. Za pomoci našich ochotných vedoucích, jsme si uvařili v kotlíku na vlastním ohništi. Přenocovali jsme i v lese v přístřešcích, které jsme si sami vybudovali. Zažili jsme toho opravdu moc. A protože se v té době natáčí stejnojmenný seriál, přímo to volá po nějakém setkání. Jednoho krásného dne zavítala k nám dvojice herců ze seriálu ZOO, a to Šimon Bilina a Michaela Pecháčková, kteří v seriálu představují postavy Haďáka a Sid. Nejprve proběhla krátká beseda, při které Míša řekla, jak probíhá takový natáčecí den či s úsměvem vyprávěla o vztazích mezi herci. Poté Šimon všechny rozproudil svou hrou na kytaru a společnou písní se všemi. Po autogramiádě, focení a dotazech se nechal dětmi vyzvat k běhu na blízký kopec zvaný Pahorek, na který běhají neposlušní táborníci. Tuto netradiční návštěvu si všichni moc užili a proto doufáme, že nás opět za rok někdo mediálně známý navštíví. O našem táboření natáčela i televize CNN Prima News a ohlasy rodičů i lidiček, kteří s námi sympatizují byly veliké. Tábor však rychle utekl a čekala nás návštěva karnevalu v Riu. Vedoucí i my děti jsme tančili vlastní tance a v karnevalovém průvodu jsme došli až na slavnostní hostinu. Zbývalo už jen pověsit si na krk medaile a zasednout k poslednímu táboráku, kde jsme zpívali z řevníků, které jsme na táboře získali.

Velké díky patří všem vedoucím, instruktorům, zdravotníkům, kuchařům, no prostě všem, kteří svůj volný čas, svoji dovolenou dětem s velkým nasazením věnovali. Tak zase brzy ahóóój.

za táborníky Klára Soukupová a Jana Paulusová Fišerová

 

EVROPANI

Evropa náš domov je,

vítězství nám dopřeje.

Hej, hej, hej,

Evropa je nej!!!

 

AUSTRALANI

Nejlepší jsou australani,

skáčou jako klokani.

Seznamte se s klokanem,

nejrychlejším skokanem.

Vymrští se, přistane,

všechny Vás tím dostane.

Heja, heja, hej - jako skokan zaskákej!

 

ASIATI

Černá, žlutá. bílá,
v tom je naše síla.
Ničeho se nebojíme.
všechny tady porazíme.
Vyrážíme z Asie,
vítězství už naše je.
Hej, hej, hej, Asie je nej!

 

AMERIAČANI

Jsme odvážní cestovatelé,

taky trochu dobyvatelé.

Pocházíme z Ameriky,

připravený máme dýky.

Totálně vás přejedeme,

zvířata vám přebereme. Ossss.

 

AFRIČANI

Mazaný jako opice,

paměť jako slon,

rychlí my jsme velice,

chystá se na vás hon!

Ostré zuby krokodýla,

nosorožčí roh.

Bacha, je to velká síla,

zalehl vás hroch!

"Vááááá".

 

JIHOPOLANI

Léto rádi nemáme,

nikdy se vám nenzdáme.

Žijí tady tuičňáci,

nemají co na práci.

Maj tu dobré klima,

nevadí jim zima.

Místo ruské zmrzliny,

jedí z ledu štěpiny,

Tuč, tuč, tuč!


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz
facebook