Letní tábor BĚLUŇ 1.

img_4293.jpg
slide3.jpg
slider4.jpg
slider5.jpg
slider6.jpg

INFORMACE PRO RODIČE LETNÍ TÁBOR BĚLUŇ 2020 - 1. BĚH

termín: 27. června - 11. července 2020

(komu se tento termín nehodí - děti chodí ještě do školy - možný nástup po domluvě v úterý 30.6.2020 v odpoledních hodinách)

Do prostor tábořiště nebude rodičům a cizím osobám vstup povolen (nedojde-li ke změně nařízení). Dítě bude od Vás přebírat určený táborový pracovník u táborového srubu, kde odevzdáte veškerou potřebnou dokumentaci.

Návštěvy na LT:

Na základě HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ STANOVENÝCH MZ S PLATNOSTÍ OD 25.5.2020 JSOU NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE  ZAKÁZÁNY.

Odvoz dětí z LT:

11. 7. 2020 mezi 8,30 - 9,15 hod.

Adresa na LT:

jméno dítěte

LT BĚLUŇ

PEKAŘSTVÍ ROLAND

544 66  KOHOUTOV 148

DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA LT:

1. LIST ÚČASTNÍKA

2. URČENÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ DLE ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

3. POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - VYDÁVÁ REGISTRUJÍCÍ PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST - doporučeno doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce (2020)

4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  (nutno nově stáhnout na stránkách LT

Dítě si s sebou na tábor přiveze pokrývku na matraci do stanu (nejlépe prostěradlo s gumou), deku, teplý spací pytel, věci dle přiloženého seznamu, velké bílé tričko.

Mimořádná situace si žádá i alespoň 2 roušky.

Kdo z rodičů má možnost přivézt i náhradní roušky, pracovní rukavice, desinfekční přípravek s virucidním účinkem, papírové ručníky, ochranný oděv - pracovní pláště pro personál kuchyně, uvítáme.

Platba za LT - do 15.6.2020.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, kteří finančně či materiálně PŘISPĚJÍ na průběh

 a činnost na táboře.

Na webových stránkách budete moc sledovat fotografie z dění na našem táboře.

www. belunaci.cz

 

 

Tábory na Běluni pořádáme již řadu let.

Tábořiště je vybaveno kuchyní, jídelnou a srubem s klubovnou pro deštivé počasí. Naše tábory přispívají k využití volného času dětí v době hlavních prázdnin.
Táborová základna BĚLUŇ se nachází v katastru obce Brzice. Je uprostřed lesa, na louce, kde si malí i velcí kamarádi společnými silami na začátku prázdnin postaví své plátěné přístřešky – stany typu A s podsadou.
Všechny ostatní táborové stavby nám pomohou zbudovat naši vedoucí a instruktoři. Elektrický proud zde nemáme, vaříme si sami společně s našimi dospělými kamarády v táborové kuchyni, která je součástí táborového srubu.
Toalety – latríny stojí kousek v lese, na mytí používáme vodu z přilehlého potoka a pitnou vodu z pramene. I sprcha se v našich přírodních podmínkách nalezne a to i s teplou vodou.
Cílem našeho stanového tábora je naleznout v srdci každého účastníka kousek místa k získání nových kamarádů, navázání nového přátelství, děti se učí vzájemnému porozumění.
Naučí se i základům rozdělávání ohně a vaření jednoduchého jídla, rozeznat přírodniny v okolí tábořiště, jak se správně chovat v přírodě, Morseovu abecedu, uzle a jejich využití, jednoduché šifry, trochu zdravovědy a jak pomoci druhému v nebezpečí.
Mnoho her a soutěží čeká na děti, ale i na jejich vedoucí, kteří se aktivně do her s dětmi zapojují.
K tradičním hrám již patří Hra náhod, Lovci orchidejí, Dřevorubecký víceboj, Volfovy hry, Safari, Medvědi, Pevnost Boyard, Trophy a mnoho dalších.
Neodmyslitelně k našemu táboru patří táborové ohně, kde si zazpíváme písně ze zpěvníčku, který děti v průběhu tábora získají.

odkaz na staré webové stránky

 

Tábor je pořádán za finanční podpory:

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM a KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Realizováno za podpory MŠMT

 

 

Tábor 2020

Termín letošního tábora: 27.června až 11.července

CTH: Poklad na stříbrném potoce (INDIÁNI)

 

 

  


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz
facebook