TÁBOR 2021

Rytíři dobyli běluňský tábor

Ani složitý školní rok nepřekazil táborové dovádění na Běluni. Letos se proměnil tábor v panství Rytíře Odrika z Dvorany.  Toho ovšem přepadl a v boji přemohl Černý rytíř a ukradl mu meč. Jeho družina ovšem nebyla ozbrojená a tak nemohla zasáhnout. Na devadesát malých i větších rytířů mělo proto 14 dnů na to, Odrikova přemožitele vypátrat a spravedlivě potrestat a přinést jeho ukradený meč a to v duchu složené přísahy: Přísahám, že pomstím smrt rytíře Odrika z Dvorany, že zabezpečím jeho kraj a navrátím mu meč, který nosil při správě tohoto panství. Rozdělení do šesti skupin ale museli plnit nejrůznější úkoly a nástrahy.  Berani, Medvědi, Orli, Lvi, Vlci i nejmenší Dráčci si s tím ale poradili a ani v nejvypjatějších chvílích se jako správní rytíři za žádných okolností nevzdali. Dokonce i polévku si zvládli v kotlíku uvařit. Černý rytíř stále kroužil v okolí tábora, nikdo nevěděl kdy a s jakou silou zaútočí znovu a tak bylo potřeba připravit skupiny na případný útok, pořádně je vycvičit a zocelit. Samozřejmě i pravidelně posílit z místní jídelny. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Nášup do ešusů dodával rytířům pořádné síly. Ani občasný déšť jim nezkazil chuť a odhodlání Odrika pomstít a to i ve chvíli, kdy skupina Černého rytíře přepadla táborníky a pokusila se jim sebrat zásoby jídla. Černý rytíř byl ale nakonec přeci jen dopaden a meč, který mu nepatřil vrácen Odrikovi do jeho krypty, kterou v tichosti navštívil každý táborník. Zde získaná pamětní medaile je vzpomínkou na prožitá dobrodružství. Král pak nad nepřítelem vynesl nemilosrdný soud. Každý z táborníků byl po zásluze pasovaný na opravdového rytíře. První běh tradičního letního tábora Běluň 2021 padl. Rytířská brnění i štíty, jsou minulostí. Poslední záře táborového ohně, písně za zvuku kytar zní do okolí. Tábor končí a s ním krásné vzpomínky, nová přátelství. Tak zase za rok ahóóój.

Letošních táborů na Běluni, které pořádá PS J.Wolkera ze Dvora Králové n. L., se zúčastnilo více jak 250 dětí o které se střídavě staralo na 90 vedoucích, instruktorů, zdravotníků, hospodářů a těch, kteří se starali o plné žaludky. Těm všem, kteří věnovali svoji dovolenou, své volno, patří velký dík.

za táborníky Kuba Veinlich

 

My jsme BERANI hola hej,
do kebabu nás nedávej.
Jdem, jdem, jdem,
kopytem vás zadupem.
Berani, berani, jdou,
neřešej a ládujou.

 

Heja hej, heja hej,
já jsem dráček udatnej.
Nikoho se nebojíme,
plamenem vás usmažíme.
Uaaaaaaa!

 

My jsme LVI a kdo je víc,
nebojíme se ničeho nic.
Odrikův meč vrátíme
a našeho pána pomstíme.
Všichni se nás budou bát,
jak silně umíme řvát.
Wvau!.

 

 Medvědi jsou siláci,
někdy taky dobráci.
Drápy, zuby, velký svaly,
vyhrávat nás prostě baví.
Brum, brum, brum,
bereme meč nebo rum.

 

My jsme ORLI spaví,
taky trochu hraví.
Drápy máme ostrý,
z Vás budou jen kostry.
Dobrý výkon podáme,
do hnízda se schováme.
Jde se spát!

 

My jsme VLCI bojovníci,
máme ostré drápy.
Odrikův meč zachráníme,
bez jediné ztráty.
Soubojů se nebojíme,
před nikým se neskloníme.
Černý rytíři přijď!
My natrhnem ti řiť! Auuuu.


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz
facebook