TÁBOR 2018

Zatímco v Praze pochodovali městem sokolové v rámci 16 všesokolského sletu – do Bradavic na Běluni se slétli první učenci. 14 dní budou okupovat stanové městečko  - v přírodních podmínkách se budou učit kouzlům a magiím pod širým nebem. Je mezi nimi i nadaný učeň Harry Potter, který o svých přednostech ale zatím ještě neví. Nástupištěm 9 a ¾ ovšem řada učňů chtěla projít načerno. Ani svět kouzel ale černé pasažéry neuznává. A tak kdo se chce naučit kouzlům, musel si jízdenku do Bradavic obstarat.
Nakonec sloupem prošli všichni zájemci letního kurzu. Dnes už jsou součástí kolejí. Kočkodráp, Hadirod, Vlčimor, Bulvovran, Kozihnát a Konimříž mají ale také svá pravidla. Na každé cimře musí být především kouzelně uklizeno. Bodování je neúprosné. Zásoby sušenek mohou zůstat, řízky a bramboráky už ale došly. Kouzlo mňamozus zafungovalo.
Teď se o chuťové pohárky starají v jídelňos gurmáňos. Pod kouzlem varmus obědus se v Bradavicích učíme společně stolovat. Malí i velcí učni zakousli do polívkos vývaros a kouzelné hůlky za velkého přispění místních učňů kuchařských vykouzlili českou specialitu importovanou do Bradavic – Knedlo zelo vepřo. Odpolední kouzlo chlebamoc a cihlo sýros i paprikos a rajčatomos rozprostřelo na tácy chleba s máslem, strouhaným sýrem a rajčaty i paprikou. Beze zbytku učni první kulinářský úkol splnily.
Košťata jsou v permanenci
I tvrdá škola kouzel má své světlé stránky. Ještě než se učni hrdě přihlásili ke svým družinám, ověřili si své náhodné dovednosti z běžného života. Náhoda tomu chtěla, že se někteří pořádně potrápili u tahání sirek, otáčení karet, nebo přehmatávání na uzel. Už v sobotu navíc vzlétla první košťata a to při prvním vyučovacím předmětu Famfpál. Zlatonky se ubránit příliš nepodařilo, ale dalo to fušku.
Podle školního řádu jí učni pětkrát denně. Vstávání je povinné, ani kouzlo nepomůže. V 8 hodin opouští učni koleje, čas na dočerpání sil pak mají v nočním spánku od 21:30.
Během letního semestru je v Bradavicích po vedením zkušeného profesorského sboru přichystaná výuka důležitých oborů. Hodina přeměřování, Příprava lektvarů, Výuka létání na koštěti, Bylinkářství, Hodina kouzelných formulí, Bradavický místopis, Péče o vzácné tvory a jejich rozpoznání, Famrfpál, Muzikologie (nejen u ohně), Dějiny a současnost Bradavic, Číselná magie a Ošetřovatelství.
Školní řád
 
1. Žáci jsou povinni docházet na vyučování v předepsaném úboru.
2. Nepřítomnost na vyučování omlouvá pouze zakletí, nemoc nebo sežrání trollem. Omluvu lze poslat sovou.
3. Žák je povinen se učit kouzelnickým dovednostem, být zdvořilý vůči pedagogům, ostatním spolužákům a je zakázáno týrat paní Norrisovou.
4. Žáci zdraví příchod profesora souhlasným mručením.
5. Je zakázáno na vyučování nosit domácí mazlíčky, než je povoleno.
6. V jídelně školy se chovat v souladu s pravidly společenského chování (není dovoleno smrkat do rukávů, házet jídlem či nádobím).
7. Bez dovolení a bez dozoru je zakázáno létat na koštěti.
8. Žáci se radují, že mohou chodit do školy a opakovat si o prázdninách své znalosti.
9. Do kabinetů a sborovny je žáků vstup dovolen pouze výjimečně.
10. Vše, co není dovoleno, se dovolí dodatečně, případně se to zakáže, rozhodnutí záleží na náladě profesorského sboru.
11. Obsluha kuchyně má vždy pravdu a přednost kamkoliv.
12. Žáci opatrují svůj školní úbor a hůlku.
13. Neoprávněné i oprávněné stížnosti se šeptají do klíčové dírky tajemné komnaty.


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz
facebook