TÁBOR 2013

Neděle

Na tábor jsme přijeli,
trochu pravěk poznali.
Ukradli nám ŠAMANA,
stopy byly před náma.
Rozdělili jsme si tlupy,
jsou nás všude velké kupy.
Vymysleli jsme si tanec,
protože nás honil kanec.
Večer první oheň zářil
nové zážitky si každý prožil.

Pondělí

Ráno jsme se ustrojili,
pak mamuta ulovili.
Škrábali jsme brambory,
radši bychom jeli na hory.
Na fotbal jsme si zahráli,
docela jsme to poďáli.
V lese bylo slyšet zvěř,
tak jsme skočili za keř.
Byli jsme i nosiči vody,
považovali nás za velbloudy.
O půlnoci v černé noci s hlídkou jsme se setkali
a před vedoucími se v chýši rychle schovali.

Úterý

Po té, co jsme se s hlídkou setkali,
cestu jsme k táboru za trest dláždili.
Dřeva bylo všude dosti
a nebyl čas na blbosti.
Kytičky jsme sbírali,
pak jsme trička barvili.
Čísla v lese ležely,
vedoucí nás honili.
Bludičky jsme hledali
a čísla od nich získali.
Déšť nás zahnal do stanu
a v něm už taky zůstanu.

Středa

Po snídani potraviny,
zas nebyl čas na kraviny.
Mast jsme v bludišti našli,
někteří z nás pošli.
Jana s Marcelem zase fotili,
moc šťastní z nás nebyli.
Od hlavy k patě zlili jsme se,
na vodníkách sešli jsme se.
Bludičky starší dohrávli,
trochu si při tom pomáhali.
Vedoucí se to už nedozví,
jelikož by na nás byli zlí.

Čtvrtek

Hned ráno jsme keškovali,
dost jme při tom držkovali.
Pak jsme hráli pexeso,
moc bodů nám neneslo.
Zásoby nám utekli,
a barely nám přetekly.
Policajti přijeli k nám,
a byl konec dětským hrám.
A pak na nás přišla hra průjem,
večerní nástup však nebyl zrušen.
Nakonec byl táborák,
Etik přinese tatarák.

Pátek

Létající ešák - létá tam a zpět,
přitom nikdy neví, jak vypadá svět.
Protože nám zhasl oheň,
nesli jsme pár hořících polen.
Pak pár otázek nám dali
a u toho se posmívali.
Hned nato jsme ostrovy hledali,
dost jsme při tom padali.
Národní park jsme přepadli
a orchydeje ukradli.
Ringo létá sem a tam,
už to ani nechytám.
Táborák jsme přežili,
Óju jsme tam hodili.

Sobota

Na zvířátka jsme si zahráli,
některé jsme při tom sežrali.
Opět jsme zde hráli ringo
řvali jsme si při tom "bingo".
Hledali jsme klíče,
k tomu jsme potřebovali míče.
Po svačině indície,
nechytla by nás ani policie.
Rodiče nám sladkosti dodali,
poté jsme latrýny vyděli.
K večeři byly vdolky
jedli je hlavně holky.
Pevnost Board jsme dobyli,
vítězství jsme v táboře slavily.

Neděle

Neděle - to není dřina,
bez rozcvičky - prostě prima.
Vedoucí ve svém oblečku,
vyráží ráno na cestu.
Malý dopis dostali
a na trasu se vydali.
Cesta Harcov - Brzice,
zasmáli se tam nejvíce.
Vodník vítá pralidi,
snídaně, koupel a na stromy.
Králík, pejsek, slepice,
fotky získat dalo dřinu velice.
V táboře - "Co do lesa nepatří"
a s tím se každý nezbratří.
Odpoledne čekaly
lana, sítě, modřiny.
Trophy na nás čekalo
a soutěžící vítalo.
Makali jsme za družstvo
a to pěkně nahusto.
Večer malý táboráček
a pak hupky pod spacáček.

Pondělí

Ráno opět CTH,
tajná zpráva zjištěna.
Pahorek jsme vyběhli
a pak zase seběhli.
Tajenku jsme vyluštili
a dokonce jsme přežili.
Pak na výlet se velcí vydali
a Stanovice hravě zdolali.
V bazénu jsme se vykoupali,
také buřty opýkali.
Zpívala se Mařena,
která byla bez kořena.
Po setmění hra u Betlému,
měli jsme při tom velkou trému.
A pak rychle do svých stanů
nebo snídani u Mádlů nedostanu.

Úterý

Malé děti navštívily Brzice,
při stopované se zasmáli nejvíce.
Velikáni spali v lomu,
dívali se na oblohu.
Ráno jsme se nasnídali,
někteří se nedobrovolně vykoupali.
Složili jsme stany a potom zmrzlinu si dali.
Pak nás auta odvezli,
jinak bychom už nedolezli.
Nakonec jsme řvali "bingo",
protože jsme hráli Ringo.

Středa

Dopadli jsme padouchy
a pak jsme šli na mouchy.
Do země zabodali kolíky,
zažívali jsme horké chvilky.
Zahráli jsme si na pytláky a lovce
a sbírali jsme zvířata po stovce.
Hledali jsme otázky,
několikrát jsme s sebou práskli.
Potom jsme kosti dostali
a večer jsme je kousali.

Čtvrtek

Flinstounovi jsme navštívili,
brambory jsme pro ně oškrábali.
V kostýmech jsme celý den byli,
a taky jmse se dost bavili.
Finská stezka byla odpoledne,
a potom se nikdo ani nehne.
Lanovkou šup rychle dolů
a pak Harcov navštívili znovu.
Také osobní volno bylo,
protože dnes trošku lilo.
Večer byla hostina
a tím párty začíná.
Při párty jsme trsali,
někteří z nás i chlastali (čaj).
Pro ŠAMANA jsme se vydali
a prakrystaly získali.
Tím náš povedený den skončil,
Flinstoun ho směle zakončil.

Pátek

???

 


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz
facebook